Zgłoś problem

 • Widzisz problem.

  Pewnie tak!

 • Zaznacz na mapie miejsce,

  o którym chcesz nam powiedzieć.

 • Podaj Swój email.

  Wyślemy podziękowania.

 • Opisz sytuację

  i jeśli chcesz dodaj zdjęcia.

Społeczeństwo obywatelskie

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.