Zgłoś pomysł na rozwój naszej gminy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania pomysłów projektów do nowej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Dunajec-Biała.

Pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą lub osoby zamierzające założyć firmę; organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej. Zadania mogą dotyczyć inwestycji, szkoleń, organizacji festynów, itp. Można też zgłaszać pomysły inicjatyw, które według mieszkańców powinna zrealizować gmina. Wszystkie pomysły będą analizowane pod kątem możliwości ich realizacji w ramach nowej strategii oraz dostępnych środków finansowych.

W celu zgłoszenia pomysłu należy uzupełnić kartę zgłoszenia pomysłu dostępną na stronie: http://www.dunajecbiala.pl/pdf/karta_nowa_LSR.doc i dostarczyć do LGD Dunajec-Biała:

  1. mailowo na adres: biuro@dunajecbiala.pl
  2. osobiście
  3. listownie na adres: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu tel. 14 665 37 37.