Inicjatywa lokalna łączy

W 2014 roku kiedy otrzymaliśmy informację na zebraniu wiejskim, że nie będziemy mogli otrzymać środków sołeckich na drogę dojazdową do naszych domów zrodził się pomysł u mieszkańców aby wziąć sprawę w swoje ręce. Wówczas powstał plan aby skorzystać ze środków Gminy jakie są przeznaczone na inicjatywę lokalną dla społeczności.

Droga ta niejednokrotnie była naprawiana i środki na remont pochodziły od mieszkańców, łącznie z tym że w 2012 roku na części tej drogi położyliśmy nową nawierzchnię. Jednak pozostała druga część drogi, która się nie nadaje do poruszania się po niej zarówno pieszo jak i samochodem. Powstały na niej dziury, wyboje i ciągle zalega po większych opadach deszczu woda. Najeżdżając na dołek można urwać zawieszenie lub urwać koło. Z drogi tej korzystają nie tylko mieszkańcy ale również turyści i grzybiarze ponieważ jest ona położona nieopodal lasu. W związku z powyższym zrodził się pomysł, aby złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Pleśnej o zabezpieczenie środków na wykonanie naprawy drogi i pokrycie części środków, natomiast mieszkańcy w ramach wkładu własnego wniosą również środki finansowe oraz wkład własnej pracy. Cel ten został osiągnięty i nasza radość była ogromna kiedy otrzymaliśmy informację, że Rada Gminy Pleśna przychyliła się do naszego wniosku i w gminnym budżecie zostały zabezpieczone środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi –Przysiółek Pleśna Równie” w ramach inicjatywy lokalnej.

W miesiącu lutym została podpisana umowa na realizację powyższego działania. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w sprawie położenia masy bitumicznej, a mieszkańcy wykonują prace porządkowe, tak aby droga była przygotowana do jej położenia.

Zatem należałoby podsumować, że nigdy nie należy tracić nadziei tylko próbować wspólnie wypracowywać model pomagania sobie nawzajem.

 

Małgorzata Kędzior