Zgłoś pomysł na rozwój naszej gminy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania pomysłów projektów do nowej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Dunajec-Biała.

Pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą lub osoby zamierzające założyć firmę; organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej. Zadania mogą dotyczyć inwestycji, szkoleń, organizacji festynów, itp. Można też zgłaszać pomysły inicjatyw, które według mieszkańców powinna zrealizować gmina. Wszystkie pomysły będą analizowane pod kątem możliwości ich realizacji w ramach nowej strategii oraz dostępnych środków finansowych.

W celu zgłoszenia pomysłu należy uzupełnić kartę zgłoszenia pomysłu dostępną na stronie: http://www.dunajecbiala.pl/pdf/karta_nowa_LSR.doc i dostarczyć do LGD Dunajec-Biała:

  1. mailowo na adres: biuro@dunajecbiala.pl
  2. osobiście
  3. listownie na adres: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu tel. 14 665 37 37.

Inicjatywa lokalna łączy

W 2014 roku kiedy otrzymaliśmy informację na zebraniu wiejskim, że nie będziemy mogli otrzymać środków sołeckich na drogę dojazdową do naszych domów zrodził się pomysł u mieszkańców aby wziąć sprawę w swoje ręce. Wówczas powstał plan aby skorzystać ze środków Gminy jakie są przeznaczone na inicjatywę lokalną dla społeczności.

Droga ta niejednokrotnie była naprawiana i środki na remont pochodziły od mieszkańców, łącznie z tym że w 2012 roku na części tej drogi położyliśmy nową nawierzchnię. Jednak pozostała druga część drogi, która się nie nadaje do poruszania się po niej zarówno pieszo jak i samochodem. Powstały na niej dziury, wyboje i ciągle zalega po większych opadach deszczu woda. Najeżdżając na dołek można urwać zawieszenie lub urwać koło. Z drogi tej korzystają nie tylko mieszkańcy ale również turyści i grzybiarze ponieważ jest ona położona nieopodal lasu. W związku z powyższym zrodził się pomysł, aby złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Pleśnej o zabezpieczenie środków na wykonanie naprawy drogi i pokrycie części środków, natomiast mieszkańcy w ramach wkładu własnego wniosą również środki finansowe oraz wkład własnej pracy. Cel ten został osiągnięty i nasza radość była ogromna kiedy otrzymaliśmy informację, że Rada Gminy Pleśna przychyliła się do naszego wniosku i w gminnym budżecie zostały zabezpieczone środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi –Przysiółek Pleśna Równie” w ramach inicjatywy lokalnej.

W miesiącu lutym została podpisana umowa na realizację powyższego działania. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w sprawie położenia masy bitumicznej, a mieszkańcy wykonują prace porządkowe, tak aby droga była przygotowana do jej położenia.

Zatem należałoby podsumować, że nigdy nie należy tracić nadziei tylko próbować wspólnie wypracowywać model pomagania sobie nawzajem.

 

Małgorzata Kędzior