OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adaptacja pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych

Jak wiadomo „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego też mieszkańcy Janowic, a konkretnie mieszkanki spotykające się w szkole na ćwiczeniach, postanowiły zrealizować projekt w ramach inicjatywny lokalnej polegający na zaadaptowaniu pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych. Projekt jest realizowany ze środków Gminy oraz wkładu własnego wnioskodawców, a całościowy koszt inicjatywy wynosi 6 480zł.

Dzięki pracy mieszkańców wyremontowana i wyposażana zostanie sala wygospodarowana po modernizacji szatni w przyziemiach szkoły podstawowej w Janowicach. Odpowiednie, uporządkowanie i wyremontowanie (wymiana podłogi, poprawa stolarki okiennej, malowanie ścian) spowoduje, że sala zostanie dostosowana do ćwiczeń ruchowych.

Odnowa sali niesie też za sobą inne korzyści: promuje kulturę fizyczną i aktywność ruchową, która tak pozytywnie wpływa na tężyznę fizyczną, dobre samopoczucie oraz koordynację ruchów. Ponadto celem projektu jest wzrost świadomości i znaczenia kultury fizycznej, a także integracja i aktywizacja środowiska wokół inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcy liczą, że zrealizowany przez nich projekt nie tylko osiągnie wymienione wyżej cele, ale także poprzez niego powstaną nowe, ciekawe alternatywy spędzania czasu wolnego, przeciwdziałają uzależnieniom oraz przyczynią się do promocji zdrowego trybu życia.

Patrycja Ścieżka