paragraf

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr IV/24/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011 roku.PDF

logo_gm_plesna2

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020

 

Strategię Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020 opracowano w szerokim partnerstwie środowisk lokalnych. Prace te prowadzono w ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

 

Strategia Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020.PDF

centrum

GRUPA OD ROLNIKA BUDUJE CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W RZUCHOWEJ

Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych a przez to wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich – zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów – Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu w skład którego będzie wchodzić: budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny. Budujemy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstanie nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który będzie pełnić funkcje centrum kultury i turystyki.
Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób – razem 105 osób. Mają się tam odbywać wystawy, degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele innych. W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.

Liczymy na to, że Centrum Produktu Lokanego stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem” powstało z inicjatywy dyrekcji

i pracowników POW „Promyk” w Rzuchowej.

Jego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia i praw dziecka przez prowadzenie

działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej. Stowarzyszenie swoim

działaniem obejmuje dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej i niepełnosprawnych, a także wychowanków POW Promyk – obecnie jest ich 28

w wieku od 3 do 18 lat. Borykamy się z ich problemami zdrowotnymi, edukacyjnymi oraz

wychowawczymi.

Stowarzyszenie „Pod Promykiem” swoje cele realizuje przez szeroki zakres działań

m. in:

• – udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapeutycznej dzieciom

i rodziną w trudnych sytuacjach

• – prowadzenie i organizowanie placówek świadczących usługi na rzecz pomocy

dzieciom

• – organizowanie szkoleń, prelekcji i konferencji z zakresu systemu pomocy dziecku

i rodzinie

• – organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży

• – sprzedaż wyrobów rękodzieła udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży

niepełnosprawnej

• – organizowanie wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego

Mamy nadzieje, że poprzez swoją działalność wiele problemów rodzin uda się

rozwiązać, a na buziach dzieci zagości uśmiech.

Zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem”

33-114 Rzuchowa 2

Remont Sali Spotkań dla mieszkańców Rychwałdu

Zmiany społeczne spowodowały zanikanie tradycji i kultur małych miejscowości.

Mieszkańcy Rychwałdu chcąc ratować się przed pogłębiającą się globalizacją i ujednoliceniem

kultur postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i tak oto w lutym bieżącego roku w Rychwałdzie

została utworzona Lokalna Grupa Działania „ Solidarnie dla wsi”. Grupa ta dba o rozwój swojego

regionu, podtrzymywanie tradycji, promowanie wsi oraz prowadzi działalność szkoleniową. Pierwszą

inicjatywą osób należących do niej było wyremontowanie sali spotkań dla mieszkańców Rychwałdu.

Projekt odbywający się od marca do października 2014 został poparty dużą ilością podpisów

społeczności lokalnej oraz chęcią do prac społecznych na rzecz tejże inicjatywy.

Remontowana sala jest częścią Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie;

przeprowadzono w niej prace: wymiany okien i drzwi, malowania ścian, układania płytek

ceramicznych, prace instalacyjne oraz dekoracyjne. Odnowione pomieszczenie ma służyć rozwojowi

wsi Rychwałd, ożywieniu życia społecznego szkoły i poprawy jej funkcjonowania. Zaplanowane są już

warsztaty ozdób świątecznych i kwiatów z bibuły, a także nauka wiązania krawata oraz biesiady przy

ognisku. Ponadto w sali będą się odbywały spotkania dla dzieci i młodzieży.

Koszt przedsięwzięcia wynosił prawie 19 905,00 zł w tym środki finansowe przeznaczone

przez Gminę to 9 760,00 zł, reszta została pokryta przez wnioskodawców w formie pracy społecznej.

Mamy nadzieję, że tak dobrze zainwestowane fundusze przyczynią się do tego by mieszkańcy

Rychwałdu mogli się integrować, działać i rozwijać, a wszystkie zamierzone cele zostaną zrealizowane.

angielski1

„Kurs języka angielskiego w Janowicach”

W dniach od 17.10.2013 r. do 29.05.2014r. w Janowicach odbywał się kurs języka angielskiego.

Grupę mieszkańców składających wniosek reprezentowała Pani Agnieszka Kwiek. Wykonanie tego

przedsięwzięcia było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliła Gmina Pleśna oraz

zaangażowaniu mieszkańców gminy.

W przeprowadzonym kursie wzięła udział grupa 10 osób. Zajęcia prowadziła, w ramach

pracy społecznej, Pani Dagmara Kokosza- nauczycielka języka angielskiego. Zadaniem kursu

było pogłębienie i utrwalenie nabytych umiejętności znajomości j. angielskiego oraz dobre

zagospodarowanie czasu wolnego. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły podstawowej w

Janowicach.

1piknik_ngo

Aktywni lokalnie – I Rodzinny Piknik Organizacji Pozarządowych za nami.

W niedzielę 29 czerwca mieszkańcy gminy Pleśna mogli zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych podczas Rodzinnego Pikniku, który odbył się w Pleśnej na placu przy Urzędzie Gminy. Tegoroczny piknik realizowany był przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa i Urząd Gminy Pleśna w ramach projektu unijnego: Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna.

Ideą pikniku było zachęcenie mieszkańców gminy do aktywnego brania udziału w działalności gminy poprzez udział w konsultacjach społecznych. Na stoisku konsultacji społecznych można się było dowiedzieć co to są konsultacje społeczne i jak można wziąć w nich udział. Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa jak pozyskać środki na lokalne inicjatywy. Uczestnicy pikniku chętnie zaznaczali na mapie gminy miejsca zaniedbane w gminie oraz takie, gdzie jest duży potencjał do wykorzystania.

Wydarzenie rozpoczął mecz piłki nożnej o Puchar Gminy Pleśna rozegrany na boisku Orlik pomiędzy drużyną Stowarzyszenia Nowa Szansa a drużyną Gminy Pleśna, w której skład weszli nauczyciele, samorządowcy i przedsiębiorcy. Piknik dał szansę mieszkańcom na przybliżenie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Uczniowski Klub Sportowy z Janowic zatroszczył się o organizację i przebieg konkursów sportowych. Dla zainteresowanych walkami rycerskimi, specjalny pokaz zorganizowało Bractwo Rycerskie działające przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Strażacy z OSP Pleśna zainscenizowali pokaz pierwszej pomocy. Na stoisku OSP Rzuchowa wszyscy mogli zobaczyć jak wyposażone są wozy strażackie i jakim sprzętem ratowniczym dysponuje straż pożarna. Czas umilały występy muzyczne zespołu DORANA i akordeonistów z Janowic oraz występ taneczny zespołu dziecięcego z Lichwina. Podopieczni z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Rzuchowej zaprezentowali swoje rękodzieło. Można było m.in. skosztować wspaniałych wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej i Szczepanowic oraz potraw przygotowanych przez Grupę ODROLNIKA. Stowarzyszenie Nowa Szansa częstowało wszystkich kiełbaskami z grilla. Podczas pikniku odwiedzający chętnie brali udział w grze rodzinnej „Odkryj nasze organizacje” i głosowali na najciekawsze stoisko organizacji pozarządowej. Głosami uczestników najlepszą organizacją pozarządową zostało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pod Promykiem z Rzuchowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które przyczyniły się do organizacji pikniku i wzięły w nim udział: Stowarzyszeniu Nowa Szansa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Pod Promykiem, Grupie ODROLNIKA, Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała, OSP Rzuchowa, OSP Pleśna, UKS Janowice, LKS Pogórze.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wolontariuszom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk z Rzuchowej i Stowarzyszenia Nowa Szansa za pomoc organizacyjną, Pani Pielęgniarce za prowadzenie punktu medycznego, Policjantom za prowadzenie konkursów dla dzieci i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników pikniku.

Warto także wspomnieć o sponsorach, bez których trudno byłoby nam zorganizować to przedsięwzięcie: Panu Sławomirze Skowronie, Panu Marku Burnacie, Panu Wiesławie Wróblu i Panu Tomaszu Nalepce.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym pikniku rodzinnym, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Więcej zdjęć na: http://www.plesna.pl/_akt/01_07_2014.htm