Zgłoś pomysł na rozwój naszej gminy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania pomysłów projektów do nowej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Dunajec-Biała.

Pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą lub osoby zamierzające założyć firmę; organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej. Zadania mogą dotyczyć inwestycji, szkoleń, organizacji festynów, itp. Można też zgłaszać pomysły inicjatyw, które według mieszkańców powinna zrealizować gmina. Wszystkie pomysły będą analizowane pod kątem możliwości ich realizacji w ramach nowej strategii oraz dostępnych środków finansowych.

W celu zgłoszenia pomysłu należy uzupełnić kartę zgłoszenia pomysłu dostępną na stronie: http://www.dunajecbiala.pl/pdf/karta_nowa_LSR.doc i dostarczyć do LGD Dunajec-Biała:

  1. mailowo na adres: biuro@dunajecbiala.pl
  2. osobiście
  3. listownie na adres: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu tel. 14 665 37 37.

Inicjatywa lokalna łączy

W 2014 roku kiedy otrzymaliśmy informację na zebraniu wiejskim, że nie będziemy mogli otrzymać środków sołeckich na drogę dojazdową do naszych domów zrodził się pomysł u mieszkańców aby wziąć sprawę w swoje ręce. Wówczas powstał plan aby skorzystać ze środków Gminy jakie są przeznaczone na inicjatywę lokalną dla społeczności.

Droga ta niejednokrotnie była naprawiana i środki na remont pochodziły od mieszkańców, łącznie z tym że w 2012 roku na części tej drogi położyliśmy nową nawierzchnię. Jednak pozostała druga część drogi, która się nie nadaje do poruszania się po niej zarówno pieszo jak i samochodem. Powstały na niej dziury, wyboje i ciągle zalega po większych opadach deszczu woda. Najeżdżając na dołek można urwać zawieszenie lub urwać koło. Z drogi tej korzystają nie tylko mieszkańcy ale również turyści i grzybiarze ponieważ jest ona położona nieopodal lasu. W związku z powyższym zrodził się pomysł, aby złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Pleśnej o zabezpieczenie środków na wykonanie naprawy drogi i pokrycie części środków, natomiast mieszkańcy w ramach wkładu własnego wniosą również środki finansowe oraz wkład własnej pracy. Cel ten został osiągnięty i nasza radość była ogromna kiedy otrzymaliśmy informację, że Rada Gminy Pleśna przychyliła się do naszego wniosku i w gminnym budżecie zostały zabezpieczone środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi –Przysiółek Pleśna Równie” w ramach inicjatywy lokalnej.

W miesiącu lutym została podpisana umowa na realizację powyższego działania. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w sprawie położenia masy bitumicznej, a mieszkańcy wykonują prace porządkowe, tak aby droga była przygotowana do jej położenia.

Zatem należałoby podsumować, że nigdy nie należy tracić nadziei tylko próbować wspólnie wypracowywać model pomagania sobie nawzajem.

 

Małgorzata Kędzior

3

Sala do ćwiczeń w Janowicach

Na uczestnictwo w kulturze warto dzisiaj spojrzeć nieco szerzej.

Kultura wysoka, rozumiana jako literatura, architektura czy ogólnie pojmowana sztuka, pozwoliła powstać i trwać przez wieki największym w dziejach cywilizacjom.

Jednak współcześnie jedną z bardzo ważnych cech społeczeństw wysoko rozwiniętych jest świadomy udział w kulturze fizycznej. To nie fanaberia, moda, próżność ani nadmiar wolnego czasu skłaniają do uprawiania jakiegokolwiek sportu, ale zdrowy rozsądek.

Każdy rozumie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. O wiele przyjemniej jest dozować sobie ruch, zestawy ćwiczeń oraz rekreację na własnych warunkach, w dogodnym dla siebie czasie, niż narzekania w poczekalni do lekarza czy takie bądź inne zestawy leków proponowane przez medycynę akademicką, która często i tak jest bezsilna wobec braku odpowiedniej profilaktyki.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pomocy i życzliwości radnego gminnego – Pana Dariusza Niewoli oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach, miejscowa nieformalna grupa usportowionych pań zyskała piękną salę do ćwiczeń w podziemiach szkoły.

Wspólnymi siłami, po trosze własnym sumptem, choć głównie ze środków gminnych, możliwe stało się wyremontowanie pomieszczenia, położenie nowej nawierzchni podłogowej oraz zakupienie bieżni i urządzeń treningowych.

Nieformalna dotąd grupa działa bardzo prężnie i systematycznie powiększa się, czego najlepszym dowodem jest rosnąca frekwencja na zajęciach fitness, odbywających się w nowej sali regularnie raz w tygodniu, prowadzonych przez profesjonalną instruktorkę – Panią Katarzynę Kojder.

Z pomieszczenia i sprzętu sportowego mogą korzystać wszyscy zainteresowani, o dogodnej dla siebie porze, do czego gorąco zachęcamy, zaś wszystkim wspierającym naszą lokalną inicjatywę serdecznie dziękujemy.

1

3

2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adaptacja pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych

Jak wiadomo „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego też mieszkańcy Janowic, a konkretnie mieszkanki spotykające się w szkole na ćwiczeniach, postanowiły zrealizować projekt w ramach inicjatywny lokalnej polegający na zaadaptowaniu pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych. Projekt jest realizowany ze środków Gminy oraz wkładu własnego wnioskodawców, a całościowy koszt inicjatywy wynosi 6 480zł.

Dzięki pracy mieszkańców wyremontowana i wyposażana zostanie sala wygospodarowana po modernizacji szatni w przyziemiach szkoły podstawowej w Janowicach. Odpowiednie, uporządkowanie i wyremontowanie (wymiana podłogi, poprawa stolarki okiennej, malowanie ścian) spowoduje, że sala zostanie dostosowana do ćwiczeń ruchowych.

Odnowa sali niesie też za sobą inne korzyści: promuje kulturę fizyczną i aktywność ruchową, która tak pozytywnie wpływa na tężyznę fizyczną, dobre samopoczucie oraz koordynację ruchów. Ponadto celem projektu jest wzrost świadomości i znaczenia kultury fizycznej, a także integracja i aktywizacja środowiska wokół inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcy liczą, że zrealizowany przez nich projekt nie tylko osiągnie wymienione wyżej cele, ale także poprzez niego powstaną nowe, ciekawe alternatywy spędzania czasu wolnego, przeciwdziałają uzależnieniom oraz przyczynią się do promocji zdrowego trybu życia.

Patrycja Ścieżka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem” powstało z inicjatywy dyrekcji

i pracowników POW „Promyk” w Rzuchowej.

Jego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia i praw dziecka przez prowadzenie

działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej. Stowarzyszenie swoim

działaniem obejmuje dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej i niepełnosprawnych, a także wychowanków POW Promyk – obecnie jest ich 28

w wieku od 3 do 18 lat. Borykamy się z ich problemami zdrowotnymi, edukacyjnymi oraz

wychowawczymi.

Stowarzyszenie „Pod Promykiem” swoje cele realizuje przez szeroki zakres działań

m. in:

• – udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapeutycznej dzieciom

i rodziną w trudnych sytuacjach

• – prowadzenie i organizowanie placówek świadczących usługi na rzecz pomocy

dzieciom

• – organizowanie szkoleń, prelekcji i konferencji z zakresu systemu pomocy dziecku

i rodzinie

• – organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży

• – sprzedaż wyrobów rękodzieła udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży

niepełnosprawnej

• – organizowanie wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego

Mamy nadzieje, że poprzez swoją działalność wiele problemów rodzin uda się

rozwiązać, a na buziach dzieci zagości uśmiech.

Zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem”

33-114 Rzuchowa 2

Remont Sali Spotkań dla mieszkańców Rychwałdu

Zmiany społeczne spowodowały zanikanie tradycji i kultur małych miejscowości.

Mieszkańcy Rychwałdu chcąc ratować się przed pogłębiającą się globalizacją i ujednoliceniem

kultur postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i tak oto w lutym bieżącego roku w Rychwałdzie

została utworzona Lokalna Grupa Działania „ Solidarnie dla wsi”. Grupa ta dba o rozwój swojego

regionu, podtrzymywanie tradycji, promowanie wsi oraz prowadzi działalność szkoleniową. Pierwszą

inicjatywą osób należących do niej było wyremontowanie sali spotkań dla mieszkańców Rychwałdu.

Projekt odbywający się od marca do października 2014 został poparty dużą ilością podpisów

społeczności lokalnej oraz chęcią do prac społecznych na rzecz tejże inicjatywy.

Remontowana sala jest częścią Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie;

przeprowadzono w niej prace: wymiany okien i drzwi, malowania ścian, układania płytek

ceramicznych, prace instalacyjne oraz dekoracyjne. Odnowione pomieszczenie ma służyć rozwojowi

wsi Rychwałd, ożywieniu życia społecznego szkoły i poprawy jej funkcjonowania. Zaplanowane są już

warsztaty ozdób świątecznych i kwiatów z bibuły, a także nauka wiązania krawata oraz biesiady przy

ognisku. Ponadto w sali będą się odbywały spotkania dla dzieci i młodzieży.

Koszt przedsięwzięcia wynosił prawie 19 905,00 zł w tym środki finansowe przeznaczone

przez Gminę to 9 760,00 zł, reszta została pokryta przez wnioskodawców w formie pracy społecznej.

Mamy nadzieję, że tak dobrze zainwestowane fundusze przyczynią się do tego by mieszkańcy

Rychwałdu mogli się integrować, działać i rozwijać, a wszystkie zamierzone cele zostaną zrealizowane.

angielski1

„Kurs języka angielskiego w Janowicach”

W dniach od 17.10.2013 r. do 29.05.2014r. w Janowicach odbywał się kurs języka angielskiego.

Grupę mieszkańców składających wniosek reprezentowała Pani Agnieszka Kwiek. Wykonanie tego

przedsięwzięcia było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliła Gmina Pleśna oraz

zaangażowaniu mieszkańców gminy.

W przeprowadzonym kursie wzięła udział grupa 10 osób. Zajęcia prowadziła, w ramach

pracy społecznej, Pani Dagmara Kokosza- nauczycielka języka angielskiego. Zadaniem kursu

było pogłębienie i utrwalenie nabytych umiejętności znajomości j. angielskiego oraz dobre

zagospodarowanie czasu wolnego. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły podstawowej w

Janowicach.

1piknik_ngo

Aktywni lokalnie – I Rodzinny Piknik Organizacji Pozarządowych za nami.

W niedzielę 29 czerwca mieszkańcy gminy Pleśna mogli zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych podczas Rodzinnego Pikniku, który odbył się w Pleśnej na placu przy Urzędzie Gminy. Tegoroczny piknik realizowany był przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa i Urząd Gminy Pleśna w ramach projektu unijnego: Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna.

Ideą pikniku było zachęcenie mieszkańców gminy do aktywnego brania udziału w działalności gminy poprzez udział w konsultacjach społecznych. Na stoisku konsultacji społecznych można się było dowiedzieć co to są konsultacje społeczne i jak można wziąć w nich udział. Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa jak pozyskać środki na lokalne inicjatywy. Uczestnicy pikniku chętnie zaznaczali na mapie gminy miejsca zaniedbane w gminie oraz takie, gdzie jest duży potencjał do wykorzystania.

Wydarzenie rozpoczął mecz piłki nożnej o Puchar Gminy Pleśna rozegrany na boisku Orlik pomiędzy drużyną Stowarzyszenia Nowa Szansa a drużyną Gminy Pleśna, w której skład weszli nauczyciele, samorządowcy i przedsiębiorcy. Piknik dał szansę mieszkańcom na przybliżenie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Uczniowski Klub Sportowy z Janowic zatroszczył się o organizację i przebieg konkursów sportowych. Dla zainteresowanych walkami rycerskimi, specjalny pokaz zorganizowało Bractwo Rycerskie działające przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Strażacy z OSP Pleśna zainscenizowali pokaz pierwszej pomocy. Na stoisku OSP Rzuchowa wszyscy mogli zobaczyć jak wyposażone są wozy strażackie i jakim sprzętem ratowniczym dysponuje straż pożarna. Czas umilały występy muzyczne zespołu DORANA i akordeonistów z Janowic oraz występ taneczny zespołu dziecięcego z Lichwina. Podopieczni z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Rzuchowej zaprezentowali swoje rękodzieło. Można było m.in. skosztować wspaniałych wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej i Szczepanowic oraz potraw przygotowanych przez Grupę ODROLNIKA. Stowarzyszenie Nowa Szansa częstowało wszystkich kiełbaskami z grilla. Podczas pikniku odwiedzający chętnie brali udział w grze rodzinnej „Odkryj nasze organizacje” i głosowali na najciekawsze stoisko organizacji pozarządowej. Głosami uczestników najlepszą organizacją pozarządową zostało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pod Promykiem z Rzuchowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które przyczyniły się do organizacji pikniku i wzięły w nim udział: Stowarzyszeniu Nowa Szansa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rzuchowej, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Pod Promykiem, Grupie ODROLNIKA, Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała, OSP Rzuchowa, OSP Pleśna, UKS Janowice, LKS Pogórze.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wolontariuszom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk z Rzuchowej i Stowarzyszenia Nowa Szansa za pomoc organizacyjną, Pani Pielęgniarce za prowadzenie punktu medycznego, Policjantom za prowadzenie konkursów dla dzieci i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników pikniku.

Warto także wspomnieć o sponsorach, bez których trudno byłoby nam zorganizować to przedsięwzięcie: Panu Sławomirze Skowronie, Panu Marku Burnacie, Panu Wiesławie Wróblu i Panu Tomaszu Nalepce.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym pikniku rodzinnym, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Więcej zdjęć na: http://www.plesna.pl/_akt/01_07_2014.htm