Zgłoś pomysł na rozwój naszej gminy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania pomysłów projektów do nowej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Dunajec-Biała.

Pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą lub osoby zamierzające założyć firmę; organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej. Zadania mogą dotyczyć inwestycji, szkoleń, organizacji festynów, itp. Można też zgłaszać pomysły inicjatyw, które według mieszkańców powinna zrealizować gmina. Wszystkie pomysły będą analizowane pod kątem możliwości ich realizacji w ramach nowej strategii oraz dostępnych środków finansowych.

W celu zgłoszenia pomysłu należy uzupełnić kartę zgłoszenia pomysłu dostępną na stronie: http://www.dunajecbiala.pl/pdf/karta_nowa_LSR.doc i dostarczyć do LGD Dunajec-Biała:

  1. mailowo na adres: biuro@dunajecbiala.pl
  2. osobiście
  3. listownie na adres: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu tel. 14 665 37 37.

Oferta dla organizacji pozarządowych

Na terenie województwa małopolskiego rozpoczynają działalność Centra Organizacji Pozarządowych (tzw. COP), które powołane zostały przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im – w ich codziennych działaniach! Szkolenia, seminaria i konsultacje będą odbywać się w różnych miastach na terenie Województwa Małopolskiego.

W najbliższym czasie szkolenia, seminaria i konsultacje odbędą się: w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Targu. Szczegóły spotkań oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13969

Nabór na najbliższe spotkania trwa do 4 maja br.

centrum

GRUPA OD ROLNIKA BUDUJE CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W RZUCHOWEJ

Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych a przez to wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich – zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów – Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu w skład którego będzie wchodzić: budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny. Budujemy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstanie nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który będzie pełnić funkcje centrum kultury i turystyki.
Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób – razem 105 osób. Mają się tam odbywać wystawy, degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele innych. W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.

Liczymy na to, że Centrum Produktu Lokanego stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulinarnej, jedną z ikon turystycznych regionu.