Entries by admin

Zgłoś pomysł na rozwój naszej gminy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania pomysłów projektów do nowej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Dunajec-Biała. Pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą lub osoby zamierzające założyć firmę; organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej. Zadania mogą dotyczyć inwestycji, szkoleń, organizacji festynów, itp. Można też zgłaszać pomysły inicjatyw, które według mieszkańców powinna zrealizować gmina. Wszystkie […]

Inicjatywa lokalna łączy

W 2014 roku kiedy otrzymaliśmy informację na zebraniu wiejskim, że nie będziemy mogli otrzymać środków sołeckich na drogę dojazdową do naszych domów zrodził się pomysł u mieszkańców aby wziąć sprawę w swoje ręce. Wówczas powstał plan aby skorzystać ze środków Gminy jakie są przeznaczone na inicjatywę lokalną dla społeczności. Droga ta niejednokrotnie była naprawiana i […]

Oferta dla organizacji pozarządowych

Na terenie województwa małopolskiego rozpoczynają działalność Centra Organizacji Pozarządowych (tzw. COP), które powołane zostały przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działalności […]

Sala do ćwiczeń w Janowicach

Na uczestnictwo w kulturze warto dzisiaj spojrzeć nieco szerzej. Kultura wysoka, rozumiana jako literatura, architektura czy ogólnie pojmowana sztuka, pozwoliła powstać i trwać przez wieki największym w dziejach cywilizacjom. Jednak współcześnie jedną z bardzo ważnych cech społeczeństw wysoko rozwiniętych jest świadomy udział w kulturze fizycznej. To nie fanaberia, moda, próżność ani nadmiar wolnego czasu skłaniają […]

Adaptacja pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych

Jak wiadomo „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego też mieszkańcy Janowic, a konkretnie mieszkanki spotykające się w szkole na ćwiczeniach, postanowiły zrealizować projekt w ramach inicjatywny lokalnej polegający na zaadaptowaniu pomieszczenia magazynowego do ćwiczeń ruchowych. Projekt jest realizowany ze środków Gminy oraz wkładu własnego wnioskodawców, a całościowy koszt inicjatywy wynosi 6 480zł. Dzięki pracy mieszkańców […]