DSC_0105

Platforma

konsultacji społecznych

Gminy Pleśna

DSC_0212

Zgłoś uwagę na mapie

Konsultuj dokumenty

Wpływaj na decyzje

pasek2

Platforma

konsultacji społecznych

Gminy Pleśna

pasek1

Zgłoś uwagę na mapie

Konsultuj dokumenty

Wpływaj na decyzje

pasek3

Platforma

konsultacji społecznych

Gminy Pleśna

pasek5

Zgłoś uwagę na mapie

Konsultuj dokumenty

Wpływaj na decyzje

pasek4

Platforma

konsultacji społecznych

Gminy Pleśna

Zapraszamy na konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

O projekcie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Gminą Pleśna

1 stycznia 2014 roku – rozpoczęła realizację projektu pn.

Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie; Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Stworzony z pasją

  Wszystkie osoby zaangażowane  w projekt od lat pracują na rzecz ukształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 • Wsłuchani w potrzeby

  Rozwiązania zastosowane na tej stronie przybliżą urzędowi problemy z jakimi Państwo spotykacie się na co dzień.

 • Nowoczesna strona

  Taki sposób zbierania informacji, gwarantuje szybkość reakcji.

 • Zapraszamy do korzystania z platformy

  Dziękujemy!

Gmina Pleśna

Gmina Pleśna leży w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa, na południe od niego, otoczona takimi gminami powiatu tarnowskiego jak Tuchów, Gromnik, Zakliczyn i Wojnicz.

Przez teren gminy przebiega ważna droga lokalna Tarnów – Zakliczyn oraz linia kolejowa prowadząca z Tarnowa na południe, w kierunku Nowego Sącza i Krynicy z odgałęzieniem ku wschodowi do Jasła, Krosna i Sanoka. Z geograficznego punktu widzenia gmina leży na skraju Pogórza Ciężkowickiego, które ku północy przechodzi w równinę, rozciągającą się aż po Wisłę, a stanowiącą zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. Od zachodu gminę ogranicza bieg Dunajca, a jej północno – wschodnią część przecina dopływ Dunajca, rzeka Biała.